ดวง ทั้ง 12 ราศี ภาพรวมปี 2566 ราศีกุมภ์

ดวงราศีกุมภ์ ภาพรวมปี 2566

ได้ไพ่ ราชินีถ้วย The Tower ความเงียบที่เกิดปัญหา

 • ดูความคิดของเขา ปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนที่และการโย้กย้ายเปลี่ยนแปลง ไม่รู่ว่าจะถือไว้หรือปล่อยไป
 • การเงิน การเงินที่ขาดความสมดุลย์ เมื่อสิ่งที่คิดไม่เป็นไปตามที่หวังไว้
 • วงสังคมเพื่อนฝูง ความยุติธรรมตัดสินใจโย้กย้าย เปลี่ยนแปลง ทบทวนการละทิ้ง
 • ทรัพย์สิน สินทรัพย์ ตัดสินใจการลังเล การเข้าร่วมวงการที่มีเงื่อนไข กลัวว่าจะเหลือมูลค่าน้อย
 • สิ่งใหม่ๆ คุณมีการเข้าร่วมวงการถือครอง ที่มีมูลค่าน้อยแต่มีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆ
 • ข้อควรระวัง สังคมที่ไม่สามารถเลือกอะไรได้ตามใจตัวเอง ปัญหาคือกลัวเสียผลประโยชน์
 • ฝั่งตรงข้าม ไม่สามารถเลือกได้ ที่ต้องเสียผลประโยชน์จากการเคลื่อยย้าย
 • การเดินทางและเอกสาร มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโย้กย้ายสถานที่ที่ไม่ถูกใจและไม่ก้าวหน้า
 • ความสำเร็จ เขาจะให้คนรอบข้างเป็นคนตัดสินใจ เขาจะอยู่อย่างเงียบๆ และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
 • การงาน มีการทบทวน ในส่วนงานที่ไม่สมบูรณ์ และตัดสินใจ ทำให้มีความสมดุลย์ให้ถูกต้อง
 • โชคลาภ มีมูลค่าน้อยแต่ได้เรื่อยๆ จากการตัดสินใจเข้าร่วมในวงการที่ถือครอง
 • สิ่งที่ไม่เปิดเผย การเคลื่อนไหวจากการเข้าร่วมสิ่งที่ถือไว้อาจจะไม่ถูกใจจากข้อเสียหายและมูลค่าลดลง
Scroll to Top