ดวง ทั้ง 12 ราศี ภาพรวมปี 2566 ราศีพิจิก

ดวงราศีพิจิก ภาพรวมปี 2566

ได้ไพ่ The Star 3ถ้วย 9ดาบ ไม่สามารถปล่อยวางได้เลย

 • ดูที่ความคิดของเขา คิดมากจนนอนไม่หลับคิดวนไปวนไปในสถานณ์การที่ไม่มีความสามารถหรือมีแต่เหลือน้อย
 • การเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดูเหมือนวงสังคมของเขามีอิทธิพลต่อการเงินของเขา
 • เพื่อนฝูง ญาติ พี่น้อง คุณแบกรับภาระและปัญหาไว้
 • ทรัพย์สิน สินทรัพย์ เกิดปัญหา เกิดการเสียหาย เสียเงิน คุณรู้สึกเบื่อหน่ายมัน
 • สิ่งใหม่ๆ จะมีปัญหาก่อนและมันเป็นสิ่งที่เป็นกฏระเบียบมีเหตุมีผล ถึงต้องจบและมีการเปลี่ยน โย้กย้าย และเริ่มสิ่งใหม่
 • สิ่งที่ต้องระวัง ความถูกต้องถูกกฎระเบียบ ความละเอียดรอบครอบ
 • หุ้นส่วน คู่สัญญา สามี ภรรยา นายจ้าง ให้ระวังคำพูด ควรทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร จะได้ไม่ต้องกลับมาปวดหัวกัน
 • ความสำเร็จ เขายึดติดกับความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้ว
 • การงาน มีความอึดอัด ปล่อยก็ไม่ได้ ถือไว้ก็อึดอัด เหมือนมันรอวันระเบิด
 • โชคลาภ มาจากสิ่งแวดล้อมตัวคุณเอง คุณควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
 • สิ่งที่ไม่เปิดเผย ในโลกส่วนตัวคุณเป็นคนทีชอบคิดมากกังวลเรื่องว่าใครจะนินทาคุณควรทำใจให้ปล่อยวางบ้าง

Scroll to Top