ดวง ทั้ง 12 ราศี ภาพรวมปี 2566 ราศีมีน

ดวงราศีมีน. ภาพรวมปี 2566

ได้ไพ่ The Tower

ดาวจร ได้แก่ ไพ่ Death – Justice –  2ดาบ –  3ถ้วย  – hanged Man

ทำนายว่า ดวงราศีมีน. ภาพรวมปี 2566 มีปัญหาแน่นอน ด้วยไพ่ Tower การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจบจากสิ่งหนึ่งไปเริ่มใหม่อีกสิ่งหนึ่งจากบางสิ่งบางอย่างที่ทำอยู่ แต่เห็นมีไพ่ 3ถ้วย ติดอยู่ไพ่ hanged Man ติดปัญหาที่วงสังคมเพื่อนฝูง หรือ ได้รับการเยียวยาแล้ว การแก้ไขแล้ว แต่ปัญหานั้นยังคงไม่สามารถเปลี่ยนปรับแก้ไขได้ยังคงค้างไว้อยู่อย่างนั้น

สรุป เกิดปัญหาแล้ว ตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ การเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้รับการเยียวยาการรักษาปัญหาก็ยังคงอยู่อย่างนั้น

    

Scroll to Top