ดวง ทั้ง 12 ราศี ภาพรวมปี 2566 ราศีเม.ย

ดวงราศีเม.ย ภาพรวมปี 2566

ดวงคนราศี เม.ย 2566

ไพ่ 2 ดาบ

ดาวจร ได้ไพ่ Justice  2ดาบ  3ถ้วย  Hanged Man  4ถ้วย

ภาพรวมของคนราศีเม.ย ปี2566  เป็นเรื่องของการตัดสินใจ

     บางสิ่งบางอย่างที่ทำอยู่ต้องตัดสินใจเพื่อการเยียวยาแต่สิ่งนั้นกลับไม่ได้รับการแก้ไขทำให้มีการอึดอัดการไม่ได้ดั่งใจ

    มีไพ่ 6ดาบ และ ไพ่ 5 เหรียญ คนราศีเม.ย ในเรื่องการตัดสินใจ เพื่อเป็นการเยียวยาบางสิ่งบางอย่าง แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขทำให้มีความไม่พอใจที่บางสิ่งบางอย่างนั้นปล่อยผ่านไปแล้วเกิดปัญหาแน่นอน มีไพ่ 5 เหรียญ เกิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างนั้น ทำให้มันมีความไม่สมประกอบ อาจจะเหลือน้อย หรือมูลค่ามันน้อยลง

Scroll to Top